"Maak alles bespreekbaar."

Nicôle Puttenaar

Ondersteuning voor
chronisch zieke mensen

‘De cliënt wordt door mij gezien als mens, met een persoonlijke context die ertoe doet en een eigen identiteit die tot zijn recht komt. Dat versta ik onder uniek zijn’

In Nederland hebben 8,8 miljoen mensen één of meer chronische ziekten. Dat is meer dan de helft van de Nederlandse bevolking. Een chronische ziekte is blijvend. Met behulp van persoonsgerichte zorg en positieve gezondheid ga ik uit van de mogelijkheden en veerkracht van de cliënt om een zo optimaal mogelijk leven te leiden met de ziekte.

Een persoonsgerichte zorg welke ik afstem op iemands persoonlijke behoeften, wensen en voorkeuren. Ik benader U niet als patiënt of cliënt, maar als mens. Ik creëer graag mooie momenten en maak graag nieuwe herinneringen onder de vaak voor de cliënt moeilijke leefomstandigheden. Nieuw leven dat groeit aan een ‘oude’ stam, in de cirkel van ons bestaan. Kwaliteit van leven, daar sta ik voor.

Neem contact met mij op

Scroll to Top